Välkommen till Kuriren!

Kontor

Prenumerationer - adressändringar
Personliga annonser, fakturering 
Storalånggatan 23, Vasa 
TEL. (06) 3181900 (9.00 - 16.00) 
prenumerationer@kuriren.net

Redaktion

Skeppsgatan 3 Vasa 
TEL. (06) 3181900 
FAX (06) 3181911 
material@kuriren.net

Annonsförsäljning

Kustmedia Ab Oy 
Sabine Mickelsson 
tel 06-344 1812 
kuriren@kustmedia.fi